Naša spoločnosť

Spoločnosť TRESCON Personalberatung bola založená v roku 1978 v Rakúsku. Od svojho vzniku je pre svojich klientov symbolom profesionality, transparentnosti a kompetentnosti. Disponujeme dlhoročnými skúsenosťami a vlastným know-how.

Predmetom našej činnosti sú služby v oblasti personálneho poradenstva, aktívne vyhľadávanie a výber zamestnancov (Executive Search a Recruiting), koučing a personálny rozvoj.

Iniciujeme a rozvíjame projekty a procesy, navrhujeme riešenia so silným zameraním na výsledky. Prostredníctvom našich odborných konzultantov poskytujeme klientom kvalitné služby, ktoré reflektujú aktuálne trendy v oblasti personálneho poradenstva.

Pôsobíme v Rakúsku, zastúpenie máme aj v Českej republike, na Slovensku a v Slovinsku. Našimi prioritnými regiónmi v rámci Rakúska sú Horné a Dolné Rakúsko, Salzburg a Viedeň.